БИЛГҮҮН

Билиг төгөлдөр, эрдэм төгс: билгүүн номч (билиг төгөлдөр, ном эрдэмтэй хүн).

Улаан шодой

Зочин 2022-01-19 11:19:19