БИЛИГ II

билгийн улирал (сарны явдлыг баримталж цаг улирлыг тогтоох зурхайн ёс, дорно зүгийн цаг тооллын ёс нь дэлгэрэнгүй...

билгийн улирал сарны явдлыг баримталж цаг улирлыг тогтоох зурхайн ёс, дорно зүгийн цаг тооллын ёс нь сарны явдлыг гол болгоно
билгийн сар

дэлхийг нэг удаа тойрох хугацаа, 29-30 хоног

билгийн тоолол

билгийн сар бүхий тоолол

арга билиг

эсрэгцэлдсэн хос юм; нарыг арга, сарыг билиг халууныг арга, хүйтнийг билиг эрийг арга, эмийг билиг гэх мэт

Ижил үг:

БИЛИГ I