БИЛҮҮДМЭЛ

Хурцалж билүүдсэн: билүүдмэл чулуу (билүүгээр сэвийг нь дарсан өөгүй мөлгөр чулуу).