БИЛҮҮР
/ хуучирсан /

Тахилгын идээ ба тахилгад хэрэглээд үлдсэн идээ шүүс.