БИЛЛИАРД

Зориулалтын ширээн дээр тусгай дүрмийн дагуу жижиг бөмбөгийг түлхэж наадах тоглоом; ёворцог: биллиард дэлгэрэнгүй... (ёворцог тоглох), биллиардын ширээ (ёворцог тоглох тусгай ширээ).

биллиард тоглох ёворцог тоглох
биллиардын ширээ ёворцог тоглох тусгай ширээ