ХОРГО I

Хана туурган дотор, эсвэл хана туурга дагуулан тавьсан юм агуулах сав: хувцас хунар хийх хорго дэлгэрэнгүй...

хувцас хунар хийх хорго хувцас хунар хийх сав
амьтан хорих хорго амьтан агуулах, хорих тор сав
зул гэрлийг нөмөрлөх хорго зул гэрлийг агуулах сав
хоргон бишгүүр бүдүүн охор хонгионд таван нүх гарган хийсэн үлээж дуугаргадаг хөгжмийн зэмсэг
Ижил үг:

ХОРГО II

ХОРГО III

ХОРГО IV