БИЛИГ I

Төрөлхийн оюун ухаан, оюуны өндөр чадамж - Найгах навч цэцгийг намрын хяруу хиртээх нарийн билгийн ухааныг уурын дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., билиг төгөлдөр (төрөлхийн оюун ухаан гарамгай), билиг танхай (өвөрмөц араншинтай, төрөлхийн онцгой сод авьяастан), билиг зүй (ардын авьяас билгийг судлах ухаан), билиг зүйч (ардын урлаг, соёл, авьяас билгийг судлагч), билиг авьяас ~ авьяас билиг [хоршоо] (аливаа зүйлийг сурч мэдэх, хийж бүтээх өвөрмөц, хурц ухаан чадвар) - Бяр чадлаа үзүүл, билиг авьяасаа дайчил. Алтай хайлах., ой билиг [хоршоо] (оюун ухаан), оюун билиг [хоршоо] (хүний нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх, магадлах, бүтээх чадвар, оюун ухаан), эрдэм билиг [хоршоо] (эрдэм ухаан) - Өтөлж насживч ном судрыг уншиж, үргэлжид билиг эрдмээ нэмэгдүүлэхийг хичээ. Субашид., билгийн ташуур [хуучирсан] (урьдын цагт ёслолд хэрэглэж байсан нэгэн зүйл ташуур), *билиг зохиогоод завгүй [хэлц] (залхуу занг ёжилсон хэллэг), билгийн нүд (эрдэм ухаанд нэвтэрч орчлонгийн чанад учрыг ухаж мэдэх чадвар; билгийн нүдтэй хүн), билгийн нүд нээгдэх (эрдэм ухаанд нэвтэрч орчлонгийн чанад учрыг ухаж мэддэг болох).

билиг төгөлдөр төрөлхийн оюун ухаан гарамгай
билиг танхай

өвөрмөц араншинтай, төрөлхийн онцгой сод авьяастан

билиг зүй ардын авьяас билгийг судлах ухаан
билиг зүйч

ардын урлаг, соёл, авьяас билгийг судлагч

билиг авьяас~авьяас билиг

аливаа зүйлийг сурч мэдэх, хийж бүтээх өвөрмөц, хурц ухаан чадвар

ой билиг оюун ухаан
оюун билиг хүний нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх, магадлах, бүтээх чадвар, оюун ухаан
эрдэм билиг эрдэм ухаан
билгийн ташуур

урьдын цагт ёслолд хэрэглэж байсан нэгэн зүйл ташуур

билиг зохиогоод завгүй залхуу занг ёжилсон хэллэг
билгийн нүд

эрдэм ухаанд нэвтэрч орчлонгийн чанад учрыг ухаж мэдэх чадвар; билгийн нүдтэй хүн

билгийн нүд нээгдэх

эрдэм ухаанд нэвтэрч орчлонгийн чанад учрыг ухаж мэддэг болох

Ижил үг:

БИЛИГ II

билэг

билэгдэмбэрэл

Зочин 2023-05-05 11:32:37