эв эвдсэнээс эд эвдсэн нь дээр
/ зүйр цэцэн үг /
эв нэгдэл эд хөрөнгөнөөс илүү чухал гэсэн санаа