эвийг эртнээс эрдмийг эхнээс нь
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа зүйлийг хийхдээ эхнээс нь анхаарах хэрэгтэй гэсэн санаа