АНГИ I

1. Нийгмийн дотор эзлэх байр суурь, нийгмийн байгуулалтад гүйцэтгэх үүрэг, үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг эзэмшиж байгаа дэлгэрэнгүй...


2. [хуучин] дундчууд болон жижиг хөрөнгөтөн, өмчлөгчид), анги алгасах (тухайн ангийн хөтөлбөрийг товчлох болон хугацаанаас өмнө дэлгэрэнгүй...
3. Амьтан, ургамал зэргийг гол шинжээр нь төрөл, бүлэг болгон ангилсан хуваарь: ургамлын анги (ургамлын төрөл зүйл), анги дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (тодорхой нэг шинжээрээ ялгарах шаталсан дараалал) - Гөвүүр далавчтан хөвөнгийн эрвээхэй мэтийн анги баг сүрэг сүргээр байх билээ. Ж.Верн. Арван таван наст капитан., анги төрөл ~ төрөл анги [хоршоо] (юмны янз байдал) - Өвс төрөл зүйл ангиараа эрс ялгаатай байдаг. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;

4. Бичиг, уран зохиол, кино, хөгжмийн зохиол, хууль дүрмийн бүлэг зүйл - Унтах нойр, идэх хоол үгүйгээр өдөр шөнө залгалдан арван анги судруудыг дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., олон ангит кино (олон бүлэг бүхий цуврал кино), хуулийн зүйл анги (хуулийн бүлэг зүйл), зүйл анги [хоршоо] (а. Зүйл бүлэг; б. Хуулийн тодорхой заалт);
5. Аливаа сургуульд нэгэн хөтөлбөрөөр суралцах хэсэг, тэднийг суралцах жилээр нь бүлэглэн хуваасан хуваарь: ангийн багш (анги дэлгэрэнгүй...
6. Тусгай мэргэжлийн сургуулийн сурагчдыг эзэмшсэн мэргэжил болон судалж буй хичээлээр нь ялган хуваасан хуваарь: бүжгийн анги дэлгэрэнгүй...
7. Сургуулийн хичээлийн өрөө, танхим: анги дүүргэлт (нэг ангид суралцах сурагч, оюутны тоо), ангидаа хичээллэх дэлгэрэнгүй...
8. Тоон хувьсах хэмжигдэхүүний тодорхой нэг хэсэг;
9. [түүх] Ойрадын тайж нарын хамжлага, албат - Ойрадын тайж нарын хамжлагыг анги гэж нэрлэдэг. БНМАУ-ын дэлгэрэнгүй...


 

ангийн тэмцэл нийгмийн анги, бүлэг хүмүүсийн хоорондын тэмцэл
ангийн ухамсар

нийгмийн бүлэг хүмүүсийн сэтгэлгээ, итгэл үнэмшил

ажилчин анги

баялгийг бүтээн, хөдөлмөрөө үнэлүүлэгч хүмүүс

сэхээтний анги

оюуны хөдөлмөр эрхлэх бүлэг хүмүүс

аврах анги аюул ослоос аварч хамгаалах хэсэг хүмүүс
хайгуул анги эрж хайж илрүүлэх хэсэг хүмүүс
холбооны анги харилцаа холбоо хариуцдаг хүмүүс
цэргийн анги зэвсэгт хүчний бүх төрлийн мэргэжлийн, цэргийн байлдааны ба захиргаа, аж ахуй, үйлчилгээний бие даасан зохион байгуулалтын нэгж
шинжилгээний анги хээрийн судалгаа хийдэг хэсэг хүмүүс
анги бүлэг юмыг ангилж бүлэглэсэн нь
анги салбар мэргэжил болон хийж гүйцэтгэх ажлын зорилгоор нь хэсэглэн хуваасан албан байгууллага доторх нэгж
анги нэгтгэл зэвсэгт хүчний зохион байгуулалтын нэгж
анги хэлтэс албан байгууллага доторх салбар нэгж
ургамлын анги ургамлын төрөл зүйл
анги баг

тодорхой нэг шинжээрээ ялгарах шаталсан дараалал

анги төрөл~төрөл анги

юмны янз байдал

хуулийн зүйл анги хуулийн бүлэг зүйл
зүйл анги а. Зүйл бүлэг; б. Хуулийн тодорхой заалт
ангийн багш анги удирдсан багш
бэлтгэл анги

их дээд болон бага сургуулийн нэгдүгээр ангид суралцахаар бэлтгэж буй хэсэг хүн

нэгдүгээр анги

ерөнхий боловсролын сургуулийн анхан шатны суралцагч

арван хоёрдугаар анги

ерөнхий боловсролын сургуулийн эцсийн шатны суралцагч

бүжгийн анги бүжигт суралцаж буй хэсэг бүлэг хүмүүс
дууны анги дуулаачийн мэргэжил эзэмшиж буй хэсэг бүлэг хүмүүс
зургийн анги

зураачийн мэргэжил эзэмшиж буй хэсэг хүн

анги дүүргэлт

нэг ангид суралцах сурагч, оюутны тоо

олон ангит кино

олон бүлэг бүхий цуврал кино

ангидаа хичээллэх

хичээлийн танхимдаа хичээллэх

ангийн зөрчил

Хөрөнгийн эзэн, хөлсний ажилчдын хооронд үүсэх эрх ашиг, сонирхлын зөрчилдөөн 

ангийн эв нэгдэл

нийтлэг ашиг сонирхол, зорилгоо ухамсарласнаар өөрийн ангийн бусад гишүүний үйл ажиллагааг дэмжин туслахад бэлэн байх байдал

албан хаагчдын анги

 баялгийг эзэмшдэггүй ч удирдах, зохион байгуулах үүрэг гүйцэтгэгчдийн бүлэг 

анги алгасах

тухайн ангийн хөтөлбөрийг товчлох болон хугацаанаас өмнө үзэж, зохих шалгалт өгснөөр дараах ангид дэвшин суралцах, тухайн ангийг хугацаанаас өмнөх дүүргэх

Ижил үг:

АНГИ II