АНГИЖРАХ I

1. Хагацах, бүрмөсөн салах: аюулаас ангижрах (аюулаас бүрмөсөн дэлгэрэнгүй...


2. Холдох, тусгаарлах, ангид болох - Түүнийг үзэхэд хоёр залуу нэг үе зэрэгцэн зогсож, бие биенээ тэврэлдэн наалдаж зогсоод, ангижирч хоёр дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Цогт тайж., төрсөн нутгаас ангижрах (өсөж өндийсөн нутаг орноосоо холдох) - Төрсөн нутгаас ангижрахад дотор балардан харанхуйлна. Д.Нацагдорж. Зохиолууд;

3. [бичиг] Юмс үзэгдэл, үйлийн эрхшээлээс гарах, оргүй тасрах - Улс орны оюун сэтгэлийг дарлан доромжилж байсан харийн боолчлон дарлагч этгээдийн дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа.

аюулаас ангижрах

аюулаас бүрмөсөн салах

өвчнөөс ангижрах

өвчин эмгэгээс салах, эдгэрэх

төрсөн нутгаас ангижрах

өсөж өндийсөн нутаг орноосоо холдох

Ижил үг:

АНГИЖРАХ II