АНГИЖРУУЛАХ

1. Бүрмөсөн холдуулах, тусгаарлах;


2. Дарлал мөлжлөгөөс чөлөөлөх: дарлалаас ангижруулах (дарлал мөлжлөгөөс чөлөөлөх) - Харгис эзэрхэгүүдийн гараас улс төрийн аливаа дэлгэрэнгүй... Д.Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд;

3. Өвчин зовлонгоос салгах.