АНГИЛАГДАХ

1. Анги, зүйл болон хуваагдах;


2. Ялган төрөлжүүлэх, цэвэрлүүлэх: ангилагдсан будаа (ялгаж цэвэрлэсэн будаа), ангилагдсан ногоо (чанар, жин дэлгэрэнгүй...
ангилагдсан будаа ялгаж цэвэрлэсэн будаа
ангилагдсан ногоо

чанар, жин хэмжээгээр нь ялгаж төрөлжүүлсэн ногоо