АНГИЛАХ

1. Юмыг анги болгон хуваах: ангилан хуваах (юмсын нийтлэг болон зүй тогтолт холбоог таньсны үндсэн дэлгэрэнгүй...


2. Үр тарианы болцыг түргэсгэх зорилгоор цайруулалгүйгээр хадаж унагах: ангилан хадах (тариа будааг өвс ногоог хэсэг хэсгээр нь дэлгэрэнгүй...
3. Шинж чанар, онцлог, хэрэгцээ зэргээр нь тусгай бүтэц болгох: ном ангилах (номыг хэрэгцээ, төрөл зүйлээр нь хуваан тавих), дэлгэрэнгүй... (үгийг утга, гарал, хэрэглээ зэргээр нь хуваан үзэх).

ангилан хадах тариа будааг өвс ногоог хэсэг хэсгээр нь хувааж хадах
ангилан хураах тариа будааг хэсэг хэсгээр нь хуваан хураах
ном ангилах номыг хэрэгцээ, төрөл зүйлээр нь хуваан тавих
үгсийг ангилах үгийг утга, гарал, хэрэглээ зэргээр нь хуваан үзэх
ангилан хуваах

юмсын нийтлэг болон зүй тогтолт холбоог таньсны үндсэн дээр бүлэглэн хуваах

ангилан хуваах

юмсын нийтлэг болон зүй тогтолт холбоог таньсны үндсэн дээр бүлэглэн хуваах