АНГИР
/ амьтан /

1. Монгол орны бүх нуур, гол, булаг, шанд, задгай ус бүхий газар цаг цагаар сэлгэн нүүж, өндөглөн зусдаг нүүдлийн дэлгэрэнгүй...


2. Ангир мэт өнгө: ангир шар (улбар шар өнгө), ангир (шар) уураг (а. Төрсний дараах эхний хоёроос гурван хоногт дэлгэрэнгүй...
ангир галуу усны шувууд
ангирын хөл янз наанги цагаантай адил, төмс нь улаан, цагаан хоёр зүйл бий, чанаж идэхэд амттай
ангир шар

улбар шар өнгө

ангир (шар) уураг

а. Сүүн тэжээлт амьтны төрсний дараа хөхнөөс гарах уургаар баялаг өтгөн сүү - Ангир шар уургийг чинь амтлан шимж өгөв.  “Цог” сэтгүүл; б. [хүндэтгэл] Эхийн сүү