АНГИРАХ

1. Анги ангиараа болох;


2. Салах, хуваагдах.