АНГУУЧ

1. Ан, гөрөө хийхдээ чадварлаг хүн: ангууч хүн (ан хийдэг хүн) - Тэр ангууч эртэй нэгэн удаа дэлгэрэнгүй... Ц.Доржготов. Алмаын дарсан үлгэр;


2. Анчин, гөрөөчин.