АНГИЛАЛ

Ангилах үйлийн нэр, юмыг төрөл анги болгон хуваасан нь - Тэгвэл тэр амьтан чинь аль ангилалд багтах, ямар гарлын дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол.,  ангилалд багтах (ямар нэгэн төрөл бүлэгт багтах), ангилал хийх (юмыг бүлэг хэсгээр нь төрөлжүүлэн хуваах), ангилал зүй (амьд биесийг үүсэл, гарал, хөгжил, бүтцээр нь ангилан судалдаг шинжлэх ухааны салбар), баримт материалын ангилал (бичиг хэргийг төрөл зүйлээр хуваасан нь).

ангилал хийх юмыг бүлэг хэсгээр нь төрөлжүүлэн хуваах
ангилалд багтах ямар нэгэн төрөл бүлэгт багтах
ангилал зүй амьд биесийг үүсэл, гарал, хөгжил, бүтцээр нь ангилан судалдаг шинжлэх ухааны салбар
баримт материалын ангилал бичиг хэргийг төрөл зүйлээр хуваасан нь