АНГИЖРАХ II
/ хими /

Исэлдэх урвалаас гажуу аливаа бодис хүчилтөрөгч, хүхэр зэргээс салж, устөрөгчтэй нэгдэх химийн урвал.

Ижил үг:

АНГИЖРАХ I