АНГИЖРУУЛАГЧ I

Салгагч, тусгаарлагч: зовлонгоос ангижруулагч (зовлон зүдүүрээс салгагч, аврагч) - Ард түмнээ гал дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.

Ижил үг:

АНГИЖРУУЛАГЧ II