АНГИЖРУУЛАГЧ II

Угаасан үс, хувцас зэргийг хөвсгөр зөөлөн, өнгөлөг болгох үйлдэлтэй угаалгын шингэн.

Ижил үг:

АНГИЖРУУЛАГЧ I