БОГТОС III

Адууны урд хөлийг сойж уядаг уяа; богоч: морины богтос (морины урд хөлийг сойж уях уяа).

Ижил үг:

БОГТОС I

БОГТОС II

БОГТОС IV