АНИРЛАХ II

Аятай сайнаар хандах, талтай байх.

Ижил үг:

АНИРЛАХ I