АНИА I

Нүд аньсан байдал.

Ижил үг:

АНИА II

АНИА III

АНИА IV