АНИА III

1. Өчүүхэн чимээ: чимээ аниа [хоршоо] (дуу чимээ, анир), чимээ аниа гаргах (а. Дуу дэлгэрэнгүй...


2. Сураг.

чимээ аниа дуу чимээ, анир
чимээ аниа гаргах а. Дуу чимээ гаргах; б. Сураг, чимээ өгөх
Ижил үг:

АНИА II

АНИА IV

АНИА I