АНИАГҮЙ :

чимээ аниагүй [хоршоо] (сураг чимээгүй, нам гүм) - Тал талаас чимээ аниагүй, танихгүй улс шиг мэнд ус ч үгүй. дэлгэрэнгүй...