АНИАТАЙ

Нүдээ аньсан, байдалтай - Аниатай нүдэнд нь ив илхэн үзэгдэх мэт. Б.Ринчен. дэлгэрэнгүй...