АНИВ :

анив анив хийх (анигар юмны байн байн хөдлөх) - Нулимс цийлэлзсэн нүдээ анив хийлнэ.дэлгэрэнгүй...