АНИВАЛЗАХ

1. Нүдээ байн байн аних;


2. Одон мичдийн жирэв жирэв гялталзах - Анивалзах түмэн оддыг ширтэн зогслоо. Л.Түдэв. Нүүдэл., дэлгэрэнгүй...