АНИВАС :

анивас хийх (нүдээ маш түргэн зуур аньж харах), түргэн зуур анивас хийх (зовхио дэлгэрэнгүй...

анивас хийх нүдээ маш түргэн зуур аньж харах
түргэн зуур анивас хийх

зовхио хоромхон зуур хааж нээх