АНИВЧАА

1. Нүд нь байнга анивчдаг: анивчаа хүн (нүдээ байнга цавчдаг хүн);


2. [шилжсэн] Оддын анивчих мэт гэрэлтэн харагдах байдал - Шөнийн оддын анивчаан дор үлгэр ярьж суутал аав, ээж, эмээ гурав биднийг дэлгэрэнгүй...С.Хишигсүрэн. Хөрөг дурдатгал.

анивчаа хүн нүдээ байнга цавчдаг хүн