АНИАХ
/ нутгийн аялгуу /

Билгийн улирлын цагаан сар тэмдэглэх.