АНИА II

Ураг төрлийн доторх эгчмэд хүмүүсийг дуудах үг - Би шээзгийгээ ч дүүргэлгүй гэр өөд яаран явахдаа энэ улаан юм юун дэлгэрэнгүй... Ж.Лхагва. Би аргалчин.

Ижил үг:

АНИА III

АНИА IV

АНИА I