БАРАМНАС

Үүд, цонх, тооно зэргийн завсраар гялбасан нарны гэрэлд бужигнан үзэгдэх хумхийн тоос - Нүдний нь харц тооноор дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Суудал.