БАНГАДУУЛАХ

Зэмлэл хүртэх, загнуулах, донгодуулах - Би ч ажил мэддэггүйгээсээ эхнэртээ бангадуулж суудаг хүн дээ. дэлгэрэнгүй... багшдаа бангадуулах (багшдаа загнуулах, зэмлэл хүртэх).