БОГЖИХ II

Бог мал цөөтэй байгаад ихтэй болох.

Ижил үг:

БОГЖИХ I