АНДАЛДАХ II

1. Анд болон нөхөрлөх - Хоёр баатрын харилцан андалдсан ёсон энэ ажгуу. ААЗ;


2. Андын ёсоор золгон аливаа юмаа солих - Ураг тариг болж, утсан бүсээ андалдъя. ААЗ., андалдан дэлгэрэнгүй... (ураг худ болсон хоёр хүн баруун гараа зөрүүлэн хундагатай архи уух).

Ижил үг:

АНДАЛДАХ I