АНДАХ II

Их санаашрах, сэтгэл зовних: андах энэлэх [хоршоо] (сэтгэл зовних, шаналах).

Ижил үг:

АНДАХ I