АНДАХ I

1. Ижил төстэй зүйлийг өөр хооронд нь хольж солих - Миний Шувуутын голд ганцхан энд л тээрэм байсан юм чинь би дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Тээрэмчин;


2. Ташаарах, буруугаар сэтгэх - Би тэднийг юу эс андах вэ. Д.Мягмар. Уянгын туужууд., андах дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (андуурч ташаарах, алдаа эндэл гаргах).

Ижил үг:

АНДАХ II