АНДГААР

Андгай - "Тэгвэл сэтгэлийн гайхамшиг сайхан цэцэг зүрхнийхээ улаан цусаар ургууланхан, намайг хүн болгон эх дэлгэрэнгүй... Г.Аким. Чандманийн түлхүүр.