АНДАШ

1. Андах бололцоо - Харваас андаш алга. Ш.Ванчаарай. Нугын цэцэг дэлгэрэнгүй...


2. Андсан зүйл, ташаа зүйл: андаш байхгүй (тов тодорхой) - Дэлт саарлын мөр андаш байх биш. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.