АНДГА :

андга андга (андгар юм дахин дахин хөдлөх нь).