аврах анги
аюул ослоос аварч хамгаалах хэсэг хүмүүс