АНГИ II

Өөр онцгой, илэрхий, содон: анги хүн (а. Онцгой хүн, өөр хүн - Чунагийн тэр догшин хөлгийг дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Харуул Алтай; б. Тун содон, этгээд хүн), анги юм (онцгой юм, тусгай юм, тусдаа юм), огт анги (илэрхий өөр), шал анги (бүр өөр), анги дамба [хуучирсан] (суралцаж буй зиндаандаа ном хаялцаад шалгарсан тэргүүн зэргийн хувраг).

анги хүн

а. Онцгой хүн, өөр хүн - Чунагийн тэр догшин хөлгийг уурагласан хүн нь ч өөр, анх эмээл тохож мордсон нь ч анги хүн буй. Д.Гармаа. Харуул Алтай; б. Тун содон, этгээд хүн

анги юм онцгой юм, тусгай юм, тусдаа юм
огт анги

илэрхий өөр

шал анги бүр өөр
анги дамба

суралцаж буй зиндаандаа ном хаялцаад шалгарсан тэргүүн зэргийн хувраг

Ижил үг:

АНГИ I