АНГИА II

Анир чимээ, чимээ аниа.

Ижил үг:

АНГИА I