анги нэгтгэл
зэвсэгт хүчний зохион байгуулалтын нэгж