анги алгасах

тухайн ангийн хөтөлбөрийг товчлох болон хугацаанаас өмнө үзэж, зохих шалгалт өгснөөр дараах ангид дэвшин суралцах, тухайн ангийг хугацаанаас өмнөх дэлгэрэнгүй...