дууны анги
дуулаачийн мэргэжил эзэмшиж буй хэсэг бүлэг хүмүүс