ЭД II

1. Хүний эдэлж хэрэглэдэг зүйлийн ерөнхий нэр: эд юм (хүний өргөн хэрэглээний бүх зүйл), эд дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (эд хөрөнгө) - Элдэв зүйл эрдэнэ хив торго тэргүүтэн эд агуурсыг түмээд түмээд тоотон болгож, эрх охиндоо лав өгч бүрүүн. Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., эд бараа [хоршоо] (хүний эдлэх хэрэглэх зүйлийн ерөнхий нэр) - Наймаачин панзчин тасралтгүй хөлхөж, янз бүрийн эд бараа зарж явна. Б.Нямаа. Арандалынхан., эд баялаг [хоршоо] (эд хөрөнгө) - Өрнөд европын орнуудыг дороо дарж, тэдгээрийн эд баялгийг мэдэлдээ оруулаад байв. “Цог” сэтгүүл., эд хогшил [хоршоо] (хүний гэр ахуйн хэрэглэл) - Авдар дахь жаал зугаа эд хогшлоос нь авчээ. Л.Түдэв. Нүүдэл., эд хөрөнгө [хоршоо] (хүний хурааж цуглуулсан эд зүйл, мөнгө төгрөг) - Амин зуулга, эд хөрөнгөөр ядуухан байв. П.Хорлоо. Түүвэр зохиол., эдээр биеэ чимэхээр эрдмээр биеэ чим [зүйр цэцэн үг](эрдэм ном хамгаас чухал гэсэн санаа), эд ихт догшин, эрдэм ихт номхон [зүйр цэцэн үг](а. Хүн хэдий чинээ эрдэм мэдлэгтэй байна төдий чинээ номхон даруу байдаг; б. Эд хөрөнгө ихтэй хүн бардам гэсэн санаа), эдийг эдэлбэл барагдана, эрдмийн эдэлбэл арвижна [зүйр цэцэн үг] (эд хөрөнгө хөөцөлдөхөөр эрдэм ном сур гэсэн санаа), эдийн ашиг эхэндээ, эрдмийн ашиг эцэстээ [зүйр цэцэн үг] (эд эдлэл бол даруй хэрэглэгдээд элэгдээд дуусна, харин эрдэм мэдлэг бол улам баяжиж насад тэжээнэ гэсэн санаа), эдийн сайн гаднаа, хүний сайн дотроо [зүйр цэцэн үг] (хүний сайн муу нь өнгө зүсэндээ биш, мөс чанартаа байдаг гэсэн санаа);


2. Хүний эдэлж өмсөх зүйлийг хийх даавуу, торго, бараа;
3. Бараа таваар, эд зүйл - Эд хэврэг, эзэн мөнх. ААЗ., эд авах (хахууль авах), дэлгэрэнгүй...
4. Амьтан, ургамлын үндсэн бүрэлдэхүүн: булчирхайн эд (булчирхайг бүрдүүлж буй эсүүдийн нийлбэр нэхдэс).

эд юм хүний өргөн хэрэглээний бүх зүйл
эд агуурс эд хөрөнгө
эд бараа

хүний эдлэх, хэрэглэх зүйлийн ерөнхий нэр

эд баялаг эд хөрөнгө
эд хогшил хүний гэр ахуйн хэрэглэл
эд хөрөнгө хүний хурааж цуглуулсан эд зүйл, мөнгө төгрөг
эдээр биеэ чимэхээр эрдмээр биеэ чим эрдэм ном хамгаас чухал гэсэн санаа
эд ихт догшин эрдэм ихт номхон а. Хүн хэдий чинээ эрдэм мэдлэгтэй байна төдий чинээ номхон даруу байдаг; б. Эд хөрөнгө ихтэй хүн бардам гэсэн санаа
эдийг эдэлбэл барагдана эрдмийн эдэлбэл арвижна эд хөрөнгө хөөцөлдөхөөр эрдэм ном сур гэсэн санаа
эдийн ашиг эхэндээ эрдмийн ашиг эцэстээ эд эдлэл бол даруй хэрэглэгдээд элэгдээд дуусна, харин эрдэм мэдлэг бол улам баяжиж насад тэжээнэ гэсэн санаа
эдийн сайн гаднаа хүний сайн дотроо хүний сайн муу нь өнгө зүсэндээ биш, мөс чанартаа байдаг гэсэн санаа
эд авах хахууль авах
эд бөглөх хахуульдах, хахууль өгөх
эд мөрийн баримт хэргийн газар үлдээсэн ул мөр
эд тавших наймаанаас ашиг хонжих
эд хуваах а. Хүний хөрөнгө зоорийг хувааж эзэмших; б. Хулгайн юмыг учир мэдэж хуваан авалцах
эд хүргэх бусдад бэлэг дурсгал болгож эд агуурс өгөх
эдийн мал хүүхэн гуйх үед хүргэний талаас хүүхний талд өгч хуримын юм бэлтгүүлэх мал, идээний зүйл
эдийг тэтгэгч арван хоёр эрхтний арван нэгдүгээрх буюу нохойн ёгт нэр
эд хэрэглэгч хэрэгцээт юмаа худалдан авагч хүн
даавуун эд даавуугаар хийсэн эд зүйл
ноосон эд ноосоор хийсэн эд зүйл, хувцас хунар
чанар сайтай эд яс чанар сайн зүйл
эдийн засаг тухайн нийгэм оршин тогтнох үндэс суурь болсон үйлдвэрлэлийн харьцааны цогц ухагдахуун
эдийн засгийн бодлого төрөөс улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэх чиг шугам
эдийн засгийн гэмт хэрэг улсын болон бусдын эд зүйл, мөнгө төгрөгийг зүй бусаар авч ашигласан мөнгө санхүүтэй холбоотой хэрэг
эдийн засгийн мэдээлэл материал баялгийн үйлдвэрлэл, хуваарилалт, солилцоо, хэрэглээний хүрээн дэх үйл ажиллагааны тухай тоо баримт, мэдээ
эдийн засгийн хууль эдийн засаг хөгжих зүй тогтол
эдийн засгийн хямрал эдийн засгийн үйл ажиллагаа, гадаад ба дотоод хүчин зүйлээс болж ард түмний амьдрал доройтон, улс орны хөгжил зогсонги байдалд орох байдал
эдийн засгийн цагдаа мөнгө санхүү, зээл, өр авлагатай холбоотой асуудлаар дагнан ажиллах цагдаагийн ажилтан
эдийн засгийн чөлөөт бүс гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт, худалдаа, үйлчилгээ, зам тээвэр, холбоо зэргийг төвлөрүүлэн, үйл ажиллагаа явуулж буй төв
эдийн засгийн шинэчлэл нийгмийн хөгжлийн хурдац, гадаад дотоод харилцааны хөгжил, өөрийн орны ирээдүйн зорилт зэргээс шалтгаалан хийгдэх, эдийн засгийн бодлогын өөрчлөлт
эдийн эзэн хулгайд алдсан юмны жинхэнэ эзэн
эд бараа хүмүүсийн хэрэглэх эдлэл, барааны ерөнхий нэр
эд өлөг а. Түүхий эд; б. Эртний булш бунхнаас гаргаж авсан зүйл
эд таваар үйлдвэрлэн гаргасан бараа бүтээгдэхүүн
эд бад хийх

а. Үрэн таран хийх, эвдэж устгах; б. Хөнөөх, хороох; в. Аливаа ажил үйлийг түүртэлгүй хялбар хийх

булчирхайн эд булчирхайг бүрдүүлж буй эсүүдийн нийлбэр нэхдэс
Ижил үг:

ЭД I