ЭДГЭРЭЛ

Эдгэрэх үйлийн нэр: эдгэрэл болох (эрүүл саруул болох, эмгэг өвчнөөс салах).